SAMTALSTERAPEUT ANNA - CHRISTINA OTTANDER FRENKIEL

Hilmavalvet

Låt oss vägleda dig mot personlig utveckling och positiva förändringar

Om Hilmavalvet & partners

Vi erbjuder terapeutiska tjänster som är skräddarsydda för varje individ eller grupp.
Vårt mål är att hjälpa människor att hitta vägen tillbaka till sin inre balans och främja deras psykiska och emotionella välbefinnande.
Genom en kombination av olika terapimetoder och tekniker kan vi erbjuda stöd och vägledning för att hantera och övervinna olika utmaningar och svårigheter i livet.

Vi tror på att skapa en trygg och förtroendefull miljö där klienter kan känna sig bekväma att dela sina bekymmer och uttrycka sina känslor.
Oavsett om det handlar om individuell terapi eller terapi i grupp, strävar vi alltid efter att erbjuda en professionell och empatisk service som är anpassad efter varje persons unika behov.

Inriktningar

Coaching

Framgångsrika ledare skapar framgångsrika företag. Låt mig hjälpa dig att hitta balansen mellan personlig och yrkesmässig utveckling.

Självkänsla och självförtroende

Öka din självkänsla och självförtroende genom att jobba med din inre potential och stärka dina förmågor, både individuellt och i grupp.

Organisationsutveckling

Låt oss jobba tillsammans för att förbättra företagsresultat genom motivationshöjande insatser.

Relationer

Jag hjälper dig att förbättra dina relationer, antingen det handlar om privatliv eller arbete.

KVALIFIKATIONER

METODER

Vi arbetar med en bred palett av terapeutiska metoder och uttryckssätt för att skapa en djupgående förändring och personlig tillväxt.
Genom att använda konstnärliga språk som musik, bild, rörelse, poesi och drama, samt att dra nytta av naturens potential, skapar vi en terapeutisk resa som engagerar alla dina sinnen.

Tillsammans utforskar vi aktuella livssituationer, bryter livsmönster och arbetar med de teman som berör dig mest.

Terapeuter

Jag är utbildad inom samtals & organisationspsykologi.

Jag arbetar med att hjälpa klienter att överkomma hinder i sina liv och hitta verktyg för att hantera och ta sig vidare.
Med en stark bakgrund inom samtalsterapi och ett brett kunnande inom konstnärliga uttryckssätt hjälper jag dig att utforska och utveckla din kreativa förmåga. Mitt mål är att erbjuda en trygg och inspirerande miljö där du ges möjlighet att pröva nya förhållningssätt till dig själv, dina relationer och omvärlden.

ANNA - CHRISTINA OTTANDER FRENKIEL

ERFARENHET

Socionom
HR-direktör
Organisationskonsult
Diplomerad uttryckande konst-terapeut
Diplomerad DMTT ( Dance & Movement therapeutic-tools )
Psykoterapi Steg 1

Möjligheter

yellow concrete building
yellow concrete building

Individuell terapi

Individuell terapi / coaching för personlig förändring och professionell utveckling.

Workshops

Samtal i grupp som fokuserar på deltagarnas behov och förbättrar deras förmågor.

Handledning

Individuell handledning för att förbättra yrkesmässiga kunskaper och färdigheter.

Fysiska möten
Möten i en trygg, inspirerande och kreativ miljö.

Digitala möten
Säkra videomöten, Google Meet, Messenger eller Teams möten.

Telefonmöten
Korta samtal eller längre bokade samtal per telefon.

TILLGÄNGLIGHET

Boka din tid redan idag

För att boka din tid eller få ytterligare information, kontakta mig via formuläret bredvid